یک ایرانی لگوی گوگل را روی کاشی طراحی کرد

یک ایرانی لگوی گوگل را روی کاشی طراحی کرد

به گزارش آنیتا سافت گوگل از طراحی لگو امین نجفی روی کاشی استقبال کرد و از آن به عنوان لگو هفته یاد کرد. طراح طرح اسلیمی لگوی گوگل امین نجفی گرافیست ایرانی بوده است و گوگل طرح او را به عنوان لگوی خود در اینستاگرام انتخاب کرده و طرح امین نجفی را در اکانت اینستاگرام خود منتشر کرد.

لگوی گوگل روی کاشی-آنیتاسافت