ارسال ایمیل تبلیغاتی

ارسال ایمیل تبلیغاتی-آنیتاسافت

 

ارسال ایمیل تبلیغاتی-آنیتاسافت

چرا ارسال ایمیل تبلیغاتی؟

  • قیمت ارزان نسبت به مارکتینگ های مستقیم

  • ارسال سریع ایمیل در چند ثانیه

  • صرفه جویی در زمان و هزینه

  • تعامل دوطرفه بين فرستنده و گيرنده ایمیل

  • سطح پوشش بالا

  • افزایش شناخت مشتریان